KURUMSAL

Tarihçe
 • Klemsan İstanbul'da Kuruldu

  19 Haziran 1974

  Türkiye'nin ilk klemensi MEK serisi üretildi.
 • İzmir Pınarbaşı

  19 Haziran 1986

  İzmir Pınarbaşı Tesislerine Geçilmesi
 • PEK serisi üretimi

  27 Haziran 1991

  Türkiye’nin polyamid esaslı ilk klemensinin (PEK serisi)üretimi
 • Feka Şirketler Grubuna katılım

  27 Haziran 1998

  ISO 9001 belgesi, İlk VDE sertifikası (PEK serisi)
 • Almanya Hannover Fuarına İlk Katılım

  19 Haziran 2000

  İhracat bölümü kuruldu, 17 ülkeye ihracat edildi.
 • Adana bölge ofisi açıldı

  27 Haziran 2001

  AVK serisi vidalı klemens üretimi
 • ATEX ve CSA Kanada standartlarına uygunluk belgesi

  27 Haziran 2003

  YBK serisi yay baskılı klemenslerin üretimi
 • UK üst köprü

  27 Haziran 2004

  İlk uluslararası patent; Alman Patent Enstitüsü
 • İzmir Kemalpaşa Yeni Fabrikaya Taşınma

  19 Haziran 2005

  RoHS uyumlu ürünlerin üretimi,GOST-R Rusya standartlarına uygunluk belgesi.
 • Tam otomatik üretim hattına geçiş

  27 Haziran 2006

  Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ofisi açıldı.
 • SMD montaj hattı ve elektronik üretim tesisi kurulması

  27 Haziran 2007

  Alternatif markalama sisteminin devreye alınması
 • IECEX sertifikası

  27 Haziran 2008

  AB REACH direktiflerine uygun üretime geçiş.
  Koruma kontrol rölelerinin üretimi.
  PYK Klemensleri için patent.
 • Türkiye’nin ilk pratik yay baskılı klemensinin üretimi

  27 Haziran 2009

 • Yeni Bölge Ofisleri

  27 Haziran 2010

  Antalya ve Konya bölge ofisleri açıldı.
 • 55 ülkeye ihracat

  27 Haziran 2011

  ABD bölge ofisi açıldı
  Rusya denizcilik sertifikası
  E-Klemsan satış portalı
  Kablo Kanalı imalatı için İzmir Kemalpaşa’da ikinci fabrikanın açılması
 • 75 ülkeye ihracat

  27 Haziran 2012

  Pano pirizi, ince tip koruma rölesi üretimi
  Ukrayna, Hindistan bölge ofisleri açıldı
  DNV belgesi (PYK serisi klemensler)
 • 78 ülkeye ihracat

  27 Haziran 2013

  Çin Halk Cumhuriyeti ve Kolombiya ofislerinin açılması.
 • Enerji İzleme Yazılımı

  01 Mart 2014

 • S.TO.P Serisi Klemensler

  25 Kasım 2016

 • Klemsan Internet Objects

  01 Mart 2017

  KIO – Klemsan Internet Objects, Klemsan tarafından geliştirilen enerji yönetimi IoT platformudur.

Kısaca Klemsan

1974 yılında kurulan KLEMSAN gerçekleştirdiği yatırımlar ile Türkiye de 7 dünya da 12 ofis ve geniş bayi ağı ile global bir marka haline gelmiştir.

Gerçekleştirdiği AR-GE ve üretim yatırımları ile ürün portföyünü ve üretim kapasitesini her geçen gün arttırmaktadır.

Elektroteknik, Elektronik, Kablo Yönetimi ve Markalama ürünleri tasarım ve üretimini;

Elektronik ürünler için yazılım, donanım, test aparat-makine özel yazılım tasarım ve üretimini;

Proseslere özel, standart dışı makine tasarım ve üretimini kendi bünyesinde gerçekleştirerek uluslararası standart ve uygunluklar çerçevesinde üreten KLEMSAN;

Ürünlerinin her koşulda ve her yerde müşterilerine aynı kalite de ulaşmasını sağlamaktadır.

Bakış Açımız

Müşterilerimize en yüksek değeri sunmak için çalışırız. Çalışanlarımızın memnuniyetine en üst düzeyde önem veririz. Yüksek iş ahlâkını ve dürüst çalışmayı ilke ediniriz. Uzun dönemli, sürdürülebilir başarıyı hedefleriz. Yenilikçi düşünceyi rehber ediniriz. Tüm görüşlere, fikirlere ve değerlere saygılıyız.
Hedeflerimiz
Hedefimiz, endüstrinin sorunlarına dünya standartlarında çözüm üreten, koşulsuz müşteri memnuniyetini ilke edinen, Ar-Ge ve inovasyona öncelikli yatırım yapan, müşterilerimiz ve çalışanlarımız için değer yaratan bir dünya şirketi olmaktır!
Şirket Profili
 • Toplam çalışan 325
 • Toplam Sayının %14 ü Ar-Ge Çalışanı
 • Beyaz Yaka Çalışan Sayısı 90
 • Bütçenin %4,85’i AR-GE Yatırımlarına Harcanmaktadır
 • Her Yıl 30 Yeni Ürün ve 110 Yeni Kalıp Üretilmektedir
 • Klemens Üretiminin %72 si Tam Otomatik Montaj Makinalarında Yapılmaktadır.
 • Üretimin %70 i İhrac Edilmektedir.
Kalite Politikamız

Ref: ISO 9001:2008 - ISO EN 80079-34:2011

 • Müşteri memnuniyetini arttırabilmek için hizmet ve ürünlerini sürekli iyileştirmek.
 • Üretimde daima yasal düzenlemelere riayet etmek.
 • Kaliteyi tüm çalışanların sorumluluğuna paylaştırmak.
 • Sıfır hataya ulaşabilmek için yöntemler belirlemek ve geliştirmek.
 • Öğrenebilen, paylaşabilen ve geliştirebilen bir organizasyona ulaşabilmek için kurum kültürünü sürekli olarak güçlendirmek.
 • Ürünlerin üretim ve tasarımlarında potansiyel patlayıcı ortamları da (Ex) dikkate almak.

Ref: ISO 14001:2004

 • Çevreyi kirleten ve insan sağlığını tehdit eden üretim metotlarını kullanmamak veya zararlı etkilerini yok etmek.
 • Çevre mevzuat ve yasalarına sürekli uyum sağlamak
 • Hurda ve firelerin miktarlarını azaltmak için projeler geliştirmek.
 • Yeni ürün planlarını, çevresel faktörleri de göz önünde bulundurarak hazırlamak.
 • Tüm üretim süreçlerinde gerekli enerjiyi mümkün olduğunca tasarruflu kullanmak.
 • Tedarikçi seçiminde tedarikçinin  çevreyle etkileşimine  de dikkat etmek.

Ref: OHSAS 18001:2007

 • Çalışan sağlığını ve güvenliğini öncelikli olarak korumak ve gözetmek.
 • Çalışanların ölümüne, sakatlanmasına, yaralanmasına ya da hastalanmasına sebep olabilecek tehlikeleri ve riskleri ortadan kaldırmak, sistemi sürekli iyileştirmek.
 • İşçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuat ve yasalarına sürekli uyum sağlamak.
 • Sadece mevcut üretim proseslerinde değil, her yeni proses oluşumunda, prosesin insan sağlığına olabilecek zararlı etkilerini belirlemek ve muhtemel risklere karşı önlem almak.
 • İşçi sağlığı ve iş güvenliği bilincini her çalışana aktarmak.
 • Çalışanların işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uyumluluklarını sürekli izlemek, denetlemek ve uygunsuz durumlar için önlem almak.

Ref: ISO EN 50001:2011

 • Firmamızın ve müşterilerimizin enerji harcamalarını izleyen ve verimlilik arttırıcı çözümler üreten yazılımlar ve ürünler geliştirmek.
 • Enerji Performansını sürekli iyileştirmek ve enerji performansının iyileştirilmesine yönelik enerji verimli ürünler ve hizmetler kullanmak ve tasarımlarını desteklemek,
 • Enerji hedef ve amaçlarını hazırlamak, gözden geçirmek ve hedeflere ulaşmak için gerekli bilgi ve kaynak ihtiyaçlarını karşılamak,
 • Kuruluşumuzun enerji kullanımı, tüketimi ve verimliliği açısından uymakla yükümlü olduğu uygulanabilir yasal şartları sürekli takip etmek ve bunlara uymak.
 • Enerji politikasını belirli aralıklarla gözden geçirmek ve gerektiğinde güncellemek.

Ref: IRIS Rev.02 – TEKNİK GÜVENLİK POLİTİKAMIZ

 • Tasarım ve ürün gerçekleştirme süreçlerinde ürünlerin ve çalışanların güvenliği sağlamak
 • Tasarım ve ürün gerçekleştirme süreçlerinde yasal mevzuatlara uyum sağlamak
 • Ürün ve proses güvenliğini sağlamak suretiyle Müşteri istek ve beklentilerini güvence altına almak