ÜRÜNLER

Klemsan IOT

Klemsan tarafından geliştirilen KIO (Klemsan Internet Objects), farklı enerji türlerinin izlenmesine, raporlanmasına, karşılaştırmalı analizler yapılmasına imkan sağlayan web tabanlı bir IoT platformudur.
Modüler ve kompakt yapısı sayesinde gereksinimler doğrultusunda modüller seçilerek ihtiyaca yönelik çözümler sunarken, esnek ve ölçeklenebilir özellikleriyle istendiği anda çok daha geniş kapsamlı kullanıma olanak sağlar.
Merkezi bir sunucu üzerinden, web tabanlı olarak çalışan sistem ile Internet’e erişimi olan tüm bilgisayar, tablet ve telefonlardan aynı anda erişim sağlanabilir.
Tanımlanan farklı kullanıcı seviyeleri ile veri erişimi sınırlanarak yalnızca ilgili kullanıcının ilgili veriye erişimine izin verilir, bu sayede en üst düzeyde veri güvenliği sağlanır.
Uygulanan tasarruf önlemleri ve yapılan yatırımlar için referans noktaları sağlanır, bu sayede yatırım dönüşleri ve tasarruf sonuçları kolaylıkla analiz edilebilir.
Karşılaştırmalı analizler, ISO 50001 raporları, kategorisel tüketim takibi, zamanlanmış raporlar gibi gelişmiş raporlama özellikleri ile karar verme süreçlerini kolaylaştırır. Farklı marka ve model cihazlarla uyumlu çalışan sistem ile herhangi bir ek yatırım yapılmadan KIO platformu kullanılabilir.

Web Tabanlı
Sistem
Web Tabanlı Sistem Kullanıcılar herhangi bir platforma bağlı kalmadan standart bir web tarayıcı ile sisteme erişim sağlayabilirler.
Modüler Yapı
Modüler yapı ile tek sistem altyapısı üzerinden farklı modüllere ihtiyaca göre genişleyebilme imkanı sağlar.
Gelişmiş
Veritabanı
Gelişmiş veritabanı özellikleri ile cihaz ve parametrelerin detaylı takibini ve kayıtlarının tutulmasını sağlar.
Zaman Dilimi
Desteği
Zaman dilimi desteği ile farklı bölgelerde bulunan cihazlar için farklı zaman dilimi tanımlamaları yapılabilir.
Güvenlik
HTTPS desteği, kullanıcı bazlı şifreleme, işlev ve profil bazlı kullanıcı yetkilendirmesi ile üst seviyede sistem güvenliği sağlar.
Yük Paylaşımı
Yük paylaşımı ile sınırsız sayıda cihazla haberleşme sağlanabilir; tek sunucu ile 2.000'in üzerinde cihaz desteklenmektedir.