İzolesiz Tornavidalar - KT 1 - 560010 -

2,5x75 mm İzolesiz Tornavida

Teknik Özellikler PDF Oluştur

İzolesiz Tornavidalar - KT 2 - 560020 -

3,0x100 mm İzolesiz Tornavida

Teknik Özellikler PDF Oluştur

İzolesiz Tornavidalar - KT 3 - 560030 -

3,5x100 mm İzolesiz Tornavida

Teknik Özellikler PDF Oluştur

İzolesiz Tornavidalar - KT 4 - 560040 -

4,0x125 mm İzolesiz Tornavida

Teknik Özellikler PDF Oluştur

İzolesiz Tornavidalar - KT 5 - 560050 -

5,5x150 mm İzolesiz Tornavida

Teknik Özellikler PDF Oluştur

İzolesiz Tornavidalar - KT 6 - 560060 -

6,5x200 mm İzolesiz Tornavida

Teknik Özellikler PDF Oluştur