HABERLER

ENERJİ TASARRUFU ve DOĞA


Enerji tasarrufu deyince, aslında doğada sınırlı miktarlarda bulunan enerji kaynaklarının kullanımının optimizasyonu ve doğal yaşamımızın kalitesini doğrudan etkileyen kriterler olan su, hava, toprak ve ozon gibi önemli öğelerin kalitesinin bozumunu önlemek akla gelmelidir.

Enerji kaynakları kullanımının optimizasyonu konusu ile ilgili her biri farklı uzmanlık içeren farklı metotlar ile çalışmalar yapılıyor. Ancak ben konuya yaklaşım ile ilgili bir noktaya değinmek isterim. 
Kalitenin temel prensiplerinden olan PUKÖ döngüsünü hepimiz biliriz. İşi planlamak , planlanan işi uygulamak, uygulamada olan bu işi kontrol etmek ve  kontrol ettiğimizde gördüğümüz sorunlar için önlem almaktır bu döngü.  Peki ama enerji sarfiyatlarımız için bu döngüyü ele aldığımızda birey olarak dahi bu dört koşulun hangisini ya da hangilerini eksik uyguluyor ya da uygulayamıyoruz sorusunu da kendimize sormamız gerekir. Tasarruf edebileceğimiz sarfiyatlarımızı iyi planlamak en önemlisidir işin çünkü tasarruf edeceğiz diye iş yapmamak ya da işi istenen verimlilikte yapmamak zaten tasarrufun planlama hatasıdır. Uygulamaya geçme kısmı ise genellikle kilit aşamadır. Belki bir çok plan uygulanmadan kağıt üzerinde kalır. Uygulama esnasında gerçekten yapılan işte veya projede plan dahilinde gerekli tasarrufun sağlanıp sağlanmadığını doğru ve güvenli yöntemler ve analizörler ile  kontrol etmek ve istenen verim alınmadığı durumda, tasarruf için yapılan planlamanın dahi değişebileceği bir önlem alma stratejisinin devreye alınması gerekir. 

Doğal yaşam kalitesinin korunmasına yönelik tasarruf çalışmaları ile ilgili olarak, ilgilendiğimiz iş veya yürüttüğümüz bir proje her ne olursa olsun bu az evvel bahsettiğim hava, su, toprak ve ozon gibi ana kriterleri dikkate alarak yapılacak her çalışma aslında birer enerji tasarrufu çalışması olarak değerlendirilebilir. Örneğin hepimizin bildiği ve Avrupa birliğinin yayınladığı REACH (Kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması), RoHS (Zararlı maddelerin kısıtlanması), ELV (Ömrünü tamamlamış araçlar), WEEE (Elektrikli ve elektronik ekipman atıkları), Karbon envanteri, v.b. yasal yükümlülükler dahi neticede enerji tasarrufu ile ilgili yapılan ve olumlu anlamda oldukça etkin sonuçlar ortaya çıkartacak faaliyetler için birer örnektir. Çünkü her biri doğaya zarar verecek ve doğanın yaşanabilirlik ömrünü kısaltacak maddesel etmenleri yok etmek ya da en azından azaltmak adına atılan adımlar niteliğindedir.

Enerji tasarrufu konusuna öncelikle birer doğa dostu olarak bakmak ve konunun sadece giderleri azaltmak yargısı olduğunu bir an bile düşünmemek dileğiyle…

Mustafa KAYA - KLEMSAN A.Ş. – Kalite Güvence Müdürü
İzmir - Şubat 2016