HABERLER

KLEMSAN ENERJİ YÖNETİMİ ÜRÜNLERİ İLE YAPILABİLECEK ÖRNEK UYGULAMALAR


Klemsan Enerji Yönetimi Ürünleri ile Yapılabilecek Örnek Uygulamalar
Klemsan Enerji Yönetimi Ürünleri ile Yapılabilecek Örnek Uygulamalar
Klemsan Enerji Yönetimi Ürünleri ile Yapılabilecek Örnek Uygulamalar

Enerji Tüketim Merkezlerinin Belirlenmesi: Aydınlatma, ısıtma, üretim bölümleri veya üretim prosesindeki makinelerin tükettiği enerjiler ölçülerek kaydedilebilir. Bu veriler ile karşılaştırmalı raporlar hazırlanarak, en çok tüketimin olduğu merkezler belirlenebilir ve öncelikli olarak bu merkezlerde çalışmalar yapılarak kısa sürede yapılan yatırımın tasarruf olarak geri dönüşümü sağlanabilir.
Örnek : Aynı ürün üretilen hatların girişlerinden KLEA enerji analizörleri ile enerji tüketimleri ölçülür. Üretilen ürünler pals veren sensörler ile KLEA’nın DI girişleri tarafından sayılır. Tüm bilgiler SystemOn uzak izleme yazılımında kayıt altına alınır. İstenilen zaman aralıklarında üretilen ürün başına tüketilen enerji hesaplanarak hangi makinenin veya bölümün daha verimli çalıştığı raporlanabilir. Tasarruf ile ilgili daha doğru kararlar alınabilir.
Su ve Doğalgaz kullanımında pals veren sayaçlar ile KLEA’nın DI girişleri tarafından ölçülerek aynı şekilde ürün başına tüketim raporu hazırlanabilir.

Ürün Başına Enerji Maliyetlerinin Hesaplanması: Üretilen ürün adeti ve bu ürünleri üretmek için harcanan toplam enerji ölçülerek, ürün başına enerji maliyetleri raporlanabilir. Bu raporlama günün belli saatleri veya ayın belli günleri için yapılarak, en verimli üretim zamanı belirlenebilir. 
Örnek: Tüm üretilen ürünler pals veren sensörler ile KLEA’nın DI girişleri tarafından sayılır. KLEA enerji analizörleri ile enerji tüketimleri ölçülür. İstenirse pals veren sayaçlar ile SU ve DOĞALGAZ ölçümleri de yapılabilir. İstenilen zaman aralıklarında üretilen ürün başına tüketilen enerji raporlanır. İstenilirse bu tüketimler güncel birim fiyatlar ile çarpılarak, ürün maliyet reçetesine “TL” olarak eklenebilir.

Reaktif Enerji Kontrolü: RAPİDUS reaktif kontrol rölesi ile hassas kompanzasyon yapar reaktif ceza sınırının altında kalırsınız. Uzaktan sisteminizi izleyerek, anında bilgi alırsınız. Atayacağınız alar mlar ile faturanızda sürpriz reaktif ceza görmeden müdahale edersiniz, tasarruf yaparsınız.
Örnek: Rapidus reaktif röle ile kompanzasyon panosunu uzaktan izleyebilirsiniz. SystemOn yazılımında Q/P ind. ve Q/P kap. alarm sınırlarınızı ayarlayarak bu sınırı aşmanız durumunda alarm oluşturabilirsiniz. Hatta istediğiniz kullanıcıların e-mail adreslerini tanımlayarak alarm durumunda anında mail ile uyarı verilmesini sağlayabilirsiniz. 
İç Abonelere Otomatik Faturalama : SystemOn yazılımı ile ölçülen enerjiler, saatlik-günlük veya aylık olarak bölümlere veya iç abonelere faturalanabilir.
Örnek: AVM veya OSB bölgelerinde iç abonelere elektrik, su ve doğalgaz yönetim tarafından satılıyorsa KLEA enerji analizörü ile tüketilen elektrik enerjisi, pals veren sayaçlar ile KLEA DI girişleri tarafından tüketilen su ve doğalgaz ölçülerek kayıt altına alınır. Belli zaman aralıklarında girilen birim fiyata göre otomatik fatura oluşturularak, basılabilir.